+370 655 05259 (Skambučiai priimami VISĄ PARĄ)

Valstybės pašalpa palaikų parvežimui

 

Mirus žmogui užsienyje, mirusiojo artimiesiems kyla daug rūpesčių. Dilema tampa ne tik palaikų parvežimas į Lietuvą, bet ir finansinių išteklių paieška. Deja, nelaimės atveju nei Užsienio reikalų ministerija, nei diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga finansinės pašalpos suteikti negali, todėl neturintiems pakankamai lėšų mirusiojo artimiesiems palaikų parvežimo klausimas gali pabloginti padėtį.

Jei akistata su šia problema neišvengiama, kreipkitės į mus ir kartu pamėginsime rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina, kreipiantis į savivaldybę dėl pašalpos, bei suteiksime kitą reikalingą informaciją.

Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę pašalpą iš savo biudžeto. Tačiau, siekiant valstybės finansinės pašalpos, būtinos dvi sąlygos:

  • Pirma, pašalpa gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.
  • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę pašalpą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia 102 EURUS per mėnesį).

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės pašalpą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas skyriuje);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • mirties liudijimą;
  • dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas, t. y. sąskaitą faktūrą (ją parūpina palaikus parvežusi laidojimo paslaugų įmonė);
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 38 EURŲ), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė pašalpa negali viršyti 2033.13 EURŲ.