+370 655 05259 (Skambučiai priimami VISĄ PARĄ)

Laidojimo pašlpa

 

Mes palengvinsime Jus užgriuvusių rūpesčių naštą, padėsime išspręsti su laidotuvėmis susijusius klausimus, sutvarkysime laidojimo dokumentus. Taip pat padedame gauti laidojimo pašalpą. Teisė gauti šią laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kai mirties data įregistruojama civilinės metrikacijos įstaigoje, seniūnijoje arba Lietuvos Respublikos konsulinėje įstaigoje. Laidojantis asmuo dėl jos gavimo turi kreiptis į savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos.

Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui. Tai vienkartinė išmoka, kurios dydis šiuo metu yra 304 EURŲ, skirta laidojimo išlaidoms padengti. Ši pašalpa nemokama, jei mirusysis laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis. Mirus valstybinio socialinio draudimo pensiją gaunančiam asmeniui, be minėtos pašalpos, jo artimiesiems išmokama dviejų mėnesinių pensijų dydžio vienkartinė išmoka. Tuo atveju, jei mirusiajam, dar gyvam esant, pensija už einamąjį mėnesį buvo išmokėta, artimiesiems priklauso vieno mėnesinio pensijų išmoka. Mes pasirūpinsime visais šiai išmokai gauti reikalingais formalumais.